مصرف آنتی بیوتیک در کشور افزایش یافت

در زمینه مصرف دارو در کشور مطالعاتی را داشتیم که نشان می‌دهد مصرف دارو در ایران از نظر کمی در ۱۰ گروه درمانی از میانگین مصرف دارو در کشورهای غربی کمتر بوده است اما در مصرف آنتی بیوتیک از میانگین مصرف جهانی خیلی فاصله داریم که علت آن وجود بیماری‌های عفونی بسیار در کشور و نکاتی که باید جهت پیشگیری مد نظر باشد است.

ادامه مطلب

تومورها تاثیری بر جنین در حال رشد ندارند

روابط عمومی انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران، حمید رضا دهقان بابیان این خبر که همایش بارداری و سرطان در ۱۶ مهر سال جاری در مرکز تصویربرداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی برگزار می‌شود، اظهار کرد: این همایش به صورت رایگان توسط انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران برگزار می‌شود.
ادامه مطلب