مصرف آنتی بیوتیک در کشور افزایش یافت

در زمینه مصرف دارو در کشور مطالعاتی را داشتیم که نشان می‌دهد مصرف دارو در ایران از نظر کمی در ۱۰ گروه درمانی از میانگین مصرف دارو در کشورهای غربی کمتر بوده است اما در مصرف آنتی بیوتیک از میانگین مصرف جهانی خیلی فاصله داریم که علت آن وجود بیماری‌های عفونی بسیار در کشور و نکاتی که باید جهت پیشگیری مد نظر باشد است.

وی افزود: وضعیت بیماری‌های عفونی در کشور ما مثل کشورهای جهان سومی است، مصرف آنتی بیوتیک در کشور غیر منطقی است که این فقط به مصرف مردم مربوط نمی‌شود بلکه به تجویز پزشکان نیز بر می‌گردد.
وی در خصوص مصرف آنتی بیوتیک در دامداری‌ها عنوان کرد: استفاده بیش از حد آنتی بیوتیک در دامداری‌ها برای دام و طیور موجب افزایش مقاومت میکروبی برای افراد می‌گردد. مثال مشابه آن که اخیرا با آن روبرو بوده‌ایم میکروبی است که هیچ آنتی بیوتیکی توان مقابله با آن را ندارد که این یک خطر برای دنیا محسوب می‌شود.
وی در ادامه گفت: فرآیند مصرف بی رویه آنتی بیوتیک یک فرآیند جهانی است که در نتیجه آن باکتری هایی ظهور خواهند کرد که هیچ آنتی بیوتیکی به آن کارگر نخواهد بود. در نتیجه اقداماتی برای کنترل مصرف دارو به ویژه آنتی بیوتیک در کشور را در دستور کار داریم.
رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص برخورد با پزشکانی که بی‌رویه آنتی بیوتیک تجویز می‌کنند گفت: برخورد ما با پزشکانی که بی‌رویه آنتی بیوتیک تجویز می‌کنند به عنوان یک مجرم نخواهد بود بلکه موضوع بیشتر جنبه آموزشی دارد که در برخی استانها در حال انجام است .
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!